Besarkan teks Kecilkan teks Font Warna Merah Font Warna Biru Font Warna Hijau Set Semula
Facebook Hospital Labuan WebMobile Hospital Labuan
 
Header Hospital Labuan


           Muat Turun - Borang  

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan E-Mel 1GovUC 259kb
2 Borang Permohonan Info Blast 171kb

Perolehan
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan Nota Minta (Bekalan/Perkhidmatan) Local Purchase 265kb
1 Permohonan Nota Minta (Kontrak Kementerian/Pusat/Jabatan/APPL) 261kb

Pentadbiran
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Borang Permohonan Stok 56kb
2 Borang Pencalonan Ahli Lembaga Pelawat Hospital 286kb
3 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih 119KB

Sumber Manusia
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan Cuti Rehat 64KB
2 Penyata Tuntutan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Pakar dan Pegawai Perubatan 81KB
3 Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat dalam Waktu Pejabat 38KB
4 Borang Permohonan Menjalankan Pekerjaan Luar (LOKUM) 58KB
5 Borang Pemantauan Mesyuarat/Taklimat Latihan Di Luar Labuan 87KB
6 Borang Akta Rahsia Rasmi 1972 17KB

Kewangan
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan Pendaftaran E-Perolehan 22kb
2 Permohonan Pendaftaran ESPKB 16kb
3 Permohonan Pendaftaran E-Terimaan 140kb
4 Permohonan Kad Pintar Kerajaan Eletronik 27kb
5 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri (kemaskini Januari 2020) 116kb
6 Borang Permintaan Pembelian/Perkhidmatan/Penyelenggaraan 35kb
7 Borang Kelulusan AP100(a) 32kb
8 Borang Pengesahan Bayaran Pengangkutan Awam Tidak Beresit 31kb
9 Permohonan Membuka Sekatan (Unblocked) Token 193kb
10 Borang Penyata Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa (Eklwbb) Bagi Pegawai Dan Pakar Perubatan 27.1kb
11 Borang Memohon Kebenaran Membuat Lawatan/Membawa Motokar Sendiri Untuk Perjalanan Rasmi 52kb

Rekod Perubatan
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan Pendaftaran MyHDW-SMRP V2 585kb

Farmasi
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Laporan Aduan Produk 18kb
2 Report On Suspected Adverse Drug Reactions 290kb
3 User ID Request Form (PhIS) 71kb
4 User Role Assigment Form - Pegawai Farmasi(PhIS) 71kb
5 User Role Assigment Form - Penolong Pegawai Farmasi(PhIS) 64kb
6 User Role Assigment Form - Matron/KJ/MA/Jururawat(PhIS) 62kb
7 User Role Assigment Form - Pen.Pegawai tadbir/Pembantu Tadbir(PhIS) 65kb
8 User Terminate Form (PhIS) 60kb
9 CLINICAL MANIFESTATION OF ADVERSE DRUG REACTION 195kb
10 CONTOH CLINICAL MANIFESTATION OF ADVERSE DRUG REACTION 388kb
11 Borang Kemaskini Senarai Floor Stock 292kb

Keselamatan
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan Kad Pengenalan Diri JKNWPL 408kb

Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (UKKP)
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Borang Notifikasi Kekerasan Di Tempat Kerja 308kb
2 Borang Siasatan Insiden Kekerasan 945kb

Lain-lain
Bil Borang Saiz Muat Turun
1 Permohonan Pendaftaran MEDSYS 189kb
1 Pendaftaran Ahli KSR JKN.W.P Labuan 60kb

| Kenyataan Penafian Penterjemahan | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Peta Laman |

PENAFIAN : Hospital Labuan tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi dari portal ini.