PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  1. Utama
  2. Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS 2022

TERAS PIAGAM INDIKATOR SASARAN MENCAPAI SASARAN TIDAK MENCAPAI SASARAN JUMLAH PERKHIDMATAN
BILANGAN % BILANGAN %
TARAF PERKHIDMATAN Setiap Pelanggan Akan Diberikan Perkhidmatan Sebaik Mungkin Secara Professional FARMASI- Preskripsi didispen dalam tempoh ≤ 30 minit ≥95% 6238 99.98 1 0.02 6239
PERUBATAN AM- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit (melibatkan 2 atau lebih pendaftaran) ≥80% 219 95.22 11 4.78 230
PAEDIATRIK- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥90% 269 100.00 0 0.00 2692
PEMBEDAHAN AM- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit (melibatkan 1 pendaftaran) ≥80% 72 100.00 0 0.00 72
ORTOPEDIK- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 75 minit ≥90% 282 98.95 3 1.05 285
PSIAKIATRI- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 60 minit ≥90% 95 100.00 0 0.00 95
O & G- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 80 78.43 22 21.57 102
ORL/HNS- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 151 100.00 0 0.00 151
OPTHALMOLOGY- Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa ≤ 60 minit ≥80% 162 95.29 8 4.71 170